English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk funktionshinderpolitik med starkare förankring i forskning

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
maj
2015
12

Mellan 6-8 maj hölls NNDR 13th Research Conference som anordnas vartannat år av forskarnätverket Nordic Network of Disability Research. 350 forskare, beslutsfattare, aktivister och praktiker från ett stort antal länder träffades i Bergen, Norge, för att diskutera det senaste inom funktionshinderforskning.

På plats fanns Tom Shakespeare, världskänd inom funktionshindersforskningen, som anser att det är mycket viktigt att funktionshinderpolitiken är förankrad i forskningen.

- Forskningen kan bidra med att politiken är grundad i evidens. Vad vi vet fungerar verkligen, säger Shakespeare. Vi kan använda forskningen för att visa på samhällspolitiska framgångar och även misslyckanden, exempelvis vad gäller personlig assistans och förutsättningar för ett självständigt liv.

Diskussioner om ett framtida nordiskt samarbete

Innan konferensen träffades medlemmarna i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och NNDR-forskarnätverkets styrelse för att diskutera möjliga framtida samarbeten.

Inge Storgaard Bonfils, ordförande för funktionshinderrådet 2015 och med i styrelsen för NNDR, talar också om vikten av att förankra funktionshinderspolitiken i relevant forskning.

- Det är en stor styrka om det nordiska funktionshinderråds rekommendationer i största möjliga utsträckning refererar till forskning, säger Storgaard Bonfils. Detta kunde underlättas genom goda former för samverkan med relevanta forskarmiljöer och det nordiska forskarnätverket. 

Möjligt samarbete för nordiska funktionshinderstudier

Nätverkets styrelse har under en tid diskuterat förutsättningarna för att utforma en nordisk masterutbildning i funktionshinderstudier. En utmaning är att hitta finansiering för samarbetet. Under mötet presenterades pågående samarbetsprogram; ett om just samarbetspengar för att utveckla masterprogram.

Simo Vehmas, Finlands första professor i funktionshinderstudier och ordförande för det nordiska forskarnätverket, var positiv efter mötet med det nordiska funktionshinderrådet.

- Det finns potential för flera positiva konsekvenser. Nu närmast kanske en nordisk masterutbildning, men det finns också behov av flera komparativa studier på funktionshindersområdet, säger Vehmas.

Planer för kommande kommunikationsinsats

Vid funktionshinderrådets möte bidrog medlemmarna med inlägg till en kommande kommunikationsinsats om funktionshinderpolitik. En arbetsgrupp bestående av Inge Storgaard Bonfils (Professionshögskolan Metropol), Pirkko Mahlamäki (Generalsekreterare vid funktionshindersorganisationen Vammaisfoorumi i Finland) och Ola Balke (Myndigheten för Delaktighet i Sverige), kommer att utveckla en plan för det fortsatta arbetet.

- Ett önskemål från samtliga rådsmedlemmar var att få en överblick över vilka forskningsmiljöer som arbetar med funktionshinder, säger Storgaard Bonfils. Detta har gjorts tidigare och senast av danska SFI, men då ingick bara danska, svenska och norska miljöer, och även Storbritannien. Vi kanske kunde utgå ifrån den och komplettera.

 

Länkar:

Forskarnätverket NNDR

NNDR-konferensen i Bergen 2015

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Tom Shakespeares "Disability Research today: international perspectives"

Kollage - 1. Tom Shakespeare 2. Simo Vehmas och Inge Storgaard Bonfils 3. Nordiska Rådet för Funktionshinder och NNDRs styrelse

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet