English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk dag om dövblindhet

  • Funktionshinder
nov
2016
22

Nordens välfärdscenter vill inspirera till fortsatt nordiskt samarbete inom dövblindfrågor. Därför arrangerar vi en nordisk dag i anslutning till Deathblind Internationals europeiska konferens i Aalborg i höst.

Inom dövblindområdet finns en lång tradition av att arbeta tillsammans nordiskt. Eftersom det är relativt få personer som arbetar inom dövblindområdet i respektive nordiskt land är det viktigt att de som arbetar med frågan möts och diskuterar aktuella frågor.

I anslutning till Deathblind Internationals europeiska konferens i Aalborg i september anordnar Nordens välfärdscenter därför en nordisk dag den 4 september 2017 med flera intressanta talare och föreläsningar.

Ur programmet:

  • Dobbelt sårbar. Funksjonshemmet og innvandrer
  • Kognition och medfödd dövblindhet
  • En sundhedspsykologisk undersøgelse af ældre med døvblindhed
  • Språk og språkutvikling i taktil modalitet
  • Kunskapsbaserat dövblindspecifikt stöd – från forskning till praktik

Arrangemanget riktar sig till praktiker, forskare, myndigheter och politiker som kommer i kontakt med personer som har kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Inbjudan och anmälan

Bild av inbjudan till nordisk dag om dövblindhet

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet