English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk Lederforum inden for døvblindeområdet i Reykjavik 3-4 juni

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • NVC nyheter
jun
2014
17

Nordisk Lederforum har afholdt sit årlige møde. Værtsskabet går på skift mellem de nordiske lande, og i år var det Island, der tog imod. Arrangementet fandt sted 3-4 juni i Reykjavik på Midstod, Institut for blinde, svagsynede og døvblinde.

Her mødtes de nordiske ledere, som er ansvarlige for personaleuddannelse, professionel udvikling og service for personer med døvblindhed og deres netværk. Lederforum og NVC gør her fælles status og samarbejder om planlægningen af det kommende års virksomhed inden for bl.a. kursus- og netværksarbejdet.

På dagsordenen var naturligvis status på NVC Danmarks flytteproces i år et meget betydningsfuldt punkt. Fra NVC orienteredes om forløbet frem til nu.

Status blev også gjort omkring netværkenes og arbejdsgruppernes virke. Nye netværk er etablerede og andre er påtænkte. NVC:s fagkonsulent Ove Vedel Andersen præsenterede den foreløbige kursusplan for 2015.

Fra NVC Danmark var også Johan Nyman deltagende – ”på distance” og orienterede om e-learning projektet.

En arbejdsgruppe har haft til opgave at evaluere den nordiske definition på døvblindhed og præsenterede ændringsforslag, som kommenteredes af forummet, og som arbejdsgruppen nu kan arbejde videre med.

Desuden var der to oplæg af inviterede oplægsholdere. Det ene oplæg blev holdt af to unge kvinder med døvblindhed, og omhandlede deres erfaringer med at udtrykke ønsker og tage beslutninger i samarbejde med myndighederne samt de to kvinders drømme om fremtiden.

Det andet oplæg stod Professor Rannveig Traustadottir, University of Iceland, for, og hun talte om implementeringen af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap og, hvilke udfordringer, denne proces står over for.

Mødet ses generelt som en sikring af den tætte faglige kontakt til døvblindemiljøerne i Norden, og NVC vurderer, at denne kontaktform også i år var succesfuld i relation til formålet. For interesserede vil referatet senere være at finde på NVC’s hjemmeside www.nordicwelfare.org.

I år 2015 vil Finland være vært for næste Lederforumsmøde.

Lederforum, Island

På bilden från vänster: Helene Engh, biträdande verksamhetschef för Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor (Sverige), Knut Johansen, virksomhedsleder, Signo døvblindecenter (Norge), Lena Göransson, verksamhetschef för Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor (Sverige), Helle Brøgger, chef for rådgivning, Cfd (Danmark).

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet