English page Verkkosivu suomeksi

Nordic Day 2014: Våldet måste minska!

  • Funktionshinder
jul
2014
13

Personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i större utsträckning än andra. Detta har länge varit ett osynligt socialt problem. Dessa personer blir sällan sedda, vare sig i forskning eller i det offentliga samtalet.

Våldet skiljer sig från det våld som andra människor utsätts för och riktar sig ofta mot personens funktionsnedsättning. Situationen för personer med funktionsnedsättning som är offer för våld kännetecknas av beroende av utomstående och ofta även av förövaren.

Allt detta är bakgrunden till att Nordens Välfärdscenter hade Våld mot personer med funktionsnedsättning som tema under seminariet Nordic Day 2014. Nordic Day arrangerades den 6 juli,  traditionsenligt i samband med European Social Networks årliga socialchefskonferens som i år ägde rum i Rom.

Via denna länk når du bland annat presentationer från Nordic Day samt en intervju med Dr Theresia Degener, professor i juridik och rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt ledamot i kontrollkommittén för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

PRESENTATIONER och INTERVJU med Dr THERESIA DEGENER

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet