English page Verkkosivu suomeksi

Alla eniga: att mäta är viktigt men frågan är vad?

  • Välfärdspolitik
dec
2015
12

Politiker, forskare och äldreorganisationer träffade i Köpenhamn i veckan för att diskutera hur man kan mäta kvaliteten i äldreomsorgen, och om dagens metoder för mätning är den bästa.

Alla är eniga: På äldre dar ska vi erbjudas en god äldreomsorg där vi själv får välja när och hur stöd och service ska ges, samtidigt ska personalen ha rätt kompetens och en god arbetsmiljö. 

– Internationellt sätt har vi en mycket god äldreomsorg i Norden. Mycket återstår dock att göra, bland annat när det gäller hur vi bäst mäter kvalitet och välbefinnande inom äldreomsorgen.

Nordisk rapport
Det säger Tine Rostgaard, professor på KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning som var en av huvudtalarna vid Nordens Välfärdscenters seminarium i Köpenhamn den 9 december. Hon har på uppdrag av NVC skrivit en rapport som beskriver hur man i de nordiska länderna och i de självstyrande områdena valt att mäta och definiera vad som är god kvalitet inom äldrevården.

- Det finns många olika aspekter av kvalitet och många olika infallsvinklar.  Frågar du äldre personer får du förstås en rad olika svar, det samma gäller om du ställer frågan till personal, släktingar, eller till politiker. Men samtliga efterfrågar god kvalitet, både i fråga om medicinsk omvårdnad och mellanmänskliga relationer.  

Søren Rand, ordförande i Ældre Sagen inledde debatten genom att poängtera att man inte upphör att vara en unik person bara för att man levt länge:

Att kunna påverka vardagen
- Bara för att du blir gammal så förväntas du inte längre få bestämma om du vill sova länge på morgonen, eller gå upp tidigt, när och vad du ska äta osv. Det är långt ifrån värigt och inte alls förenligt med hög kvalitet, men trots det är det så vardagen ser ut för en stor del av våra medlemmar.

Dennis Dennis Kristensen är förbundsordförande i FOA – Fag og Arbejde, Danmarks tredje största fackförbund vars medlemmar bland annat arbetar inom äldreomsorgen.  Han var inne på samma spår:

- Det viktigaste kvalitetsmålet är den självupplevda kvalitén och trots fagra ord från politikerna är äldreomsorgen fortfarande det område som är minst reglerat inom välfärdssektorn. Om man ser på skola och barnomsorg finns betydligt mer regler kring t.ex. personaltäthet och verksamhetens innehåll.

Samarbete kring frågan
Tine Rostgaard föreslår i rapporten att länderna går samman och bildar ett nordiskt kvalitetsnätverk som ska arbeta med att utveckla konkreta mätinstrument.  Vad tycker panelen om det?

Liselott Blixt från Dansk Folkeparti:

- Det är en utmärkt idé, det är uppenbart att vi behöver mer kunskap inom det här området.

Ninna Thomsen, Sundheds- og omsorgsborgmester, Köpenhamns kommun var även hon för idén men framhöll samtidigt att vi måste se upp så vi inte skapar ett system som slukar en massa resurser och energi, utan att det kommer de äldre till del. 

-  Mycket i dag handlar om dokumentation. Är inte allt dokumenterat är det per definition dålig kvalitet, vilket inte alltid stämmer. Gärna bättre tillsyn och gärna kvalitetsmål, men samtidigt ska vi se till att inte personalens tid går åt till att mäta och dokumentera istället för att vårda och skapa förutsättningar för livskvalitet.

 

Här kan du ladda ner Tine Rostagaards presentation: (Öppnas i ett nytt fönster)

Två händer som skakar hand

Seminariet ingår i vår pågående turné: Kvalitet i äldreomsorgen 

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet