English page Verkkosivu suomeksi

Nordens Välfärdscenter värd för seminarium på internationell mässa om välfärdsteknologi

  • Välfärdsteknologi
sep
2014
2

Nordisk satsning på välfärdsteknologi är i centrum när Nordens Välfärdscenter står som värd för ett arbetsseminarium under Health & Rehab-mässan i Köpenhamn. Seminariet äger rum på tisdag 9 september i Bella Center. Värdskapet delas med Nordic Innovation och Nordiska ministerrådet.

Health & Rehab-mässaSYFTET MED seminariet är att presentera det arbete som pågår på officiell nordisk nivå inom välfärdsteknologiområdet.

Nordens Välfärdscenter driver projektet Connect, vars syfte är att underlätta införande av välfärdsteknologi på bred front. Teknologin måste ta steget från enstaka framgångsrika projekt till praktisk tillämpning på lokal nivå. Projektet Connect ska ta fram en komplett "verktygslåda" som just ska underlätta för kommunerna att ta steget till effektiv användning av välfärdsteknologi i sina utbud av social service. Tio nordiska kommuner, som står i frontlinjen när det gäller anammandet av välfärdsteknologi, kommer att stå för de goda exempel som samlas in.

Nordic Innovation, som delar värdskapet för seminariet med NVC, presenterar bl.a. projektet Innovative Nordic Welfare Solutions, som har som syfte att positionera Norden som världsledande när det gäller innovativa hälso- och välfärdslösningar.

Här finns seminarieprogrammet

Mer info om seminariet

Här kan du läsa mer om
- Connect, Nordens Välfärdscenters projekt
- Innovative Nordic Welfare Solutions, Nordic Innovations projekt 

Länk till Health & Rehab-mässans hemsida

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet