English page Verkkosivu suomeksi

Nordens Välfärdscenter på de politiska arenorna i sommar

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
jun
2015
3

Nordens Välfärdscenter deltar med spännande program på de nordiska politiska arenorna i sommar. Under Almedalsveckan i Visby i juni är temat alkohol- och drograpportering i medierna, på SuomiAreena i Björneborg i juli diskuteras välfärd och kultur och i augusti styr vi stegen mot Arendalsveckan i Norge.

Nordens dag i Almedalen

Vår turné ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” gör sitt svenska turnéstopp i Almedalen 29.6. Tillsammans med Sveriges främsta experter diskuterar vi bland annat på vilket sätt medierna rapportera om alkohol- och drogfrågor, hur forskare och journalister kan bli bättre på att kommunicera med varandra och vilka källor det går att lita på.

Almedalen Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna 29.6 (nytt fönster)

Evenemanget är en del av Nordens dag där Norden i Fokus arrangerar seminarier om bland annat försvar, yttrandefrihet och mångfald i dataspelsbranschen.

Nordens dag i Almedalen 29.6 (nytt fönster)

Välfärd och kultur på SuomiAreena

Den politiska arenan i Finland, SuomiAreena, har i år huvudtemat utbildning och kultur. Nordens Välfärdscenter är med och arrangerar en nordisk dag torsdagen den 16.7 tillsammans med Nordiska ministerrådet, Norden i Fokus och Kulturkontakt Nord.

Bland annat arrangeras en paneldiskussion med temat ”Kan vi tala om nordisk välfärd utan att nämna kultur?” I det nordiska välfärdssamhället förutsätts staten upprätthålla och trygga kulturverksamhet, men under ekonomiskt svåra tider blir den statliga finansieringen av kultur lätt föremål för debatt. Vilken roll har kulturen i välfärdssamhället?

Dessutom har du möjlighet att delta i en workshop som handlar om undervisningsprogrammet Biophilia, visa din kärlek för Norden samt höra mer om det nordiska samarbetet.

Välfärd och kultur på SuomiAreena 16.7

Arendalsveckan i augusti

Nordens Välfärdscenter kommer också att besöka norska Arendalsveckan i augusti. Mer information om arrangemanget i Norge kommer senare.

Arendalsuka 2015 (nytt fönster)

Visby

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet