English page Verkkosivu suomeksi

Nordens Välfärdscenter och Finlands ordförandeskap 2016

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
jan
2016
26

Finland tog över ordförandeklubban av Danmark i Nordiska ministerrådet vid årsskiftet. Nordens Välfärdscenter deltar aktivt i planerandet och genomförandet av arrangemang inom social- och hälsosektorn.

Vi har sammanställt en lista över de arrangemang som Nordens Välfärdscenter på ett eller annat sätt medverkar i. Listan kommer att uppdateras under årets gång. Hoppas vi ses på de olika tillställningarna!

Nordens Välfärdscenter och Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016

Logga för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet