English page Verkkosivu suomeksi

Nordens Välfärdscenter inbjuder till forskningsseminarium

  • Funktionshinder
feb
2015
12

På uppdrag av norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet genomför Nordens Välfärdscenter projektet "Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund".

Flagga över SápmiInom ramen för projektet bjuder vi nu in till ett forskarseminarium som äger rum i Stockholm den 11 mars. Seminariet ska bidra till erfarenhetsutbyte mellan forskare med intresse för projektets ämnesområde. Det blir diskussioner om förankring, etik, metodfrågor och eventuellt framtida samarbete mellan NVC, forskningsinstitutioner, samiska organisationer och funktionshindersorganisationer.

Inbjudan

Projektets hemsida

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet