English page Verkkosivu suomeksi

Nordens Välfärdscenter i Finlands delegation vid FN:s specialsession om droger

  • Folkhälsa
apr
2016
19

Den 19 till 21 april arrangerar FN en specialsession, UNGASS 2016, för att utvärdera de aktuella utmaningarna gällande det globala drogproblemet. Nordens Välfärdscenter ingår i Finlands delegation.

Mötet arrangeras på begäran av Mexiko, Guatemala och Colombia med understöd av 95 andra medlemsländer. Orsakerna är bland andra ökade narkotikarelaterade våldsamheter i Sydamerika och politiska röster som höjts om att omvärdera den globala narkotikapolitiken. Syftet är också att utvärdera hur effektiv dagens politik är.

Vid sessionen behandlas framskridandet av den politiska deklaration och det handlingsprogram som antogs av FN 2009. Dessutom ska ett gemensamt slutdokument antas.

Tema UNGASS 2016 på popNAD.com

UNGASS 2016 - Special Session of the UN General Assembly on the World Drug Problem

Finländska social- och hälsovårdsministeriets webbnyhet om UNGASS 2016

Banner för UNGASS i New York

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet