English page Verkkosivu suomeksi

Nordens välfärdscenter gästar årets EU-konferens för ungdomsfrågor

  • Arbetsinkludering
apr
2016
5

Under årets EU Youth Conference kommer Lidija Kolouh-Söderlund från Nordens välfärdscenter att tala under ett möte som bland annat samlar ministrarna ansvariga för ungdomsfrågor från EU:s 28 medlemsländer.

Den 4-7 april går årets EU Youth Conference av stapeln i Amsterdam. Konferensen ingår i Hollands ordförandeskap i EU och ska uppmärksamma ungas delaktighet och inflytande i Europa.

Delegater från medlemsländernas paraplyorganisationer för ungdomsorganisationer, samt European Youth Forum möts och går igenom ungdomsfrågor på europeisk nivå.  

Nordens välfärdscenter representeras av Lidija Kolouh-Söderlund. Lidija kommer att tala på tredje dagen under ett möte som samlar ministrar ansvariga för ungdomsfrågor, ungdomsdelegater, samt experter från EU:s 28 medlemsstater. 

Lidija konstaterar att mötet har stor betydelse och att de tematiska områdena inom Unga in i Norden-projektet sammanfaller väl med vad Holland prioriterar i sitt ordförandeskap.

De vill lyfta vikten av tvärvetenskapligt samarbete mellan olika sektioner i arbetet med ungas psykiska ohälsa, säger Lidija.

Kommer du att lyfta några särskilda punkter?
Den stora frågan jag kommer att lyfta är hur vi kan göra skolan mer hälsofrämjande. Jag kommer att prata mycket om sambandet mellan psykisk hälsa och skolprestationer. Sen kommer jag att sammanfatta de viktigaste resultaten från ”Unga in i Norden” och nämna vissa policyrekommendationer vi kommit fram till. 

Läs mer om projektet "Unga in i Norden"

Information om årets konferens:

http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/04/04/eu-youth-conference

http://www.youthforum.org/

Facebook: facebook.com/euyouthconf

Twitter: @euYOUTHconf

Instagram: instagram.com/euyouthconf

Snapchat: youthconf 

Lidija Kolouh-Söderlund

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet