English page Verkkosivu suomeksi

Nordens Välfärdscenter deltar i Rusmedelsdagarna i Helsingfors

  • Alkohol och narkotika
apr
2016
25

Nordens Välfärdscenter deltar aktivt i de nationella Rusmedelsdagarna (Päihdepäivät) på Kulturhuset i Helsingfors 10-11 maj. Vi arrangerar bland annat seminarium om alkoholens skador på andra och om lokal upphandling av missbrukstjänster.

Logga för Rusmedelsdagarna, människor står i ring och pratarSeminariet om upphandling av missbrukstjänster handlar bland annat om på vilket sätt upphandlingen görs i kommuner och hur klienterna tas i beaktande vid upphandling. Projektledare Taina Schneider presenterar samtidigt Nordens Välfärdscenters nya rapport om nordisk upphandling av missbrukstjänster.

Nordens Välfärdscenter deltar också i ett seminarium med rubriken ”Familjer och rusmedel”. Projektledare Nina Karlsson berättar om arbetet med forskarnätverket ”H20 Nordic – Alkoholens skador på tredje part”. Forskare Jenni Simonen från Institutet för hälsa och välfärd presenterar preliminära forskningsresultat om hur människor tolererar alkoholkonsumtion som kan skada andra. Seminarierna arrangeras på finska.

Nordens Välfärdscenter är dessutom på plats båda dagarna med ett materialbord på utställningsområdet.

Päihdepäivät 10-11 maj, Helsingfors (på finska, nytt fönster)

H20 Nordic – Alkoholskador på tredje part

Nordisk utredning om upphandling av missbrukstjänster

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet