English page Verkkosivu suomeksi

NVC deltar i Rusmedelsdagarna i Helsingfors

  • Alkohol och narkotika
maj
2014
12

Internationell alkoholpolitik, designdroger och cannabis är några av de teman som kommer att lyftas fram under de nationella Rusmedelsdagar 13-14 maj i Helsingfors. Nordens Välfärdscenter Finland (NVC Finland) deltar som utställare.

Päihdepäivät/Rusmedelsdagar_logga- Rusmedelsdagarna är den centrala arenan i Finland när det gäller professionella  som jobbar med dessa frågor, konstaterar NVC Finlands projektledare Nina Karlsson.

- Vi är intresserade av att bidra med kunskap om rusmedelsfrågor ur ett nordiskt perspektiv och sprida information om våra projekt. Ytterligare är Rusmedelsdagarna en utmärkt arena för att sondera aktuella teman inom rusmedelsområdet i Finland. Vi vill givetvis också vidga våra nätverk för att nå ut till fler rusmedelsorganisationer, säger Karlsson.

Alkoholens skador på andra

På Rusmedelsdagarna diskuteras bland annat alkoholens skadeverkning på omgivningen, ett ämne som NVC Finland arbetar med på nordisk nivå med forskargruppen H20 Nordic. Specialforskare Christoffer Tigerstedt från Institutet för hälsa och välfärd och en av Rusmedelsdagarnas ordförande medverkar i NVC:s nätverk H20 Nordic.

- Alkoholens skador på andra än själva brukaren är ett perspektiv som fått mycket uppmärksamhet på sistone. Inte bara forskningen, utan även samhällsdebatten i stort har hakat på, säger Tigerstedt.

- Nyckelordet gällande alkoholens skador på andra är interaktion: skadorna uppstår i växelverkan mellan människor och inbegriper därför ett stort antal personer. Samma sak gäller droganvändning, rökning och gambling men det finns också skillnader mellan dem. Tydligast har skadorna på andra varit framme ifråga om tobak. Passiv rökning känner alla till men nu vill somliga till och med tala om passivt drickande. Jag hoppas vi kan diskutera mera om detta under Rusmedelsdagarna, säger Tigerstedt.

Fördelar med forskning på nordisk nivå

Tigerstedt ser många fördelar i att jobba med alkoholforskningen på en nordisk nivå, framförallt ger det ett vidare perspektiv.

- En nordisk grupp ser till att man aktivt jämför sina uppfattningar eller fördomar om folks och institutioners beteende i sitt eget land med hur det är på annat håll. Det är också till nytta att de nordiska länderna internationellt sett är så pass likartade. Länderna är så att säga jämförbara, vilket redan är svårt att säga om till exempel Finland och Frankrike, konstaterar Tigerstedt.

Vid NVC Finlands utställningsbås har du möjlighet att träffa projektledare Nina Karlsson, kommunikationsrådgivare Jessica Gustafsson och administrativa koordinatorn Martina Lybeck. Vi rapporterar också på Twitter under hashtagen #päihdepäivät.

Ytterligare information: kommunikationsrådgivare Jessica Gustafsson, tfn 040 060 5752

Nordens Välfärdscenter Finland - alkohol och narkotika

Päihdepäivät - Rusmedelsdagarna 13-14.5 2014 (på finska)

Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet