English page Verkkosivu suomeksi

Norden har fått en ny kunskapsportal

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
mar
2014
25

Den 26 mars öppnade Nordens nya kunskapsportal med omkring 3000 nordiska publikationer. Publikationer som produceras av Nordiska ministerrådet, d.v.s. dess sekretariat och institutioner, kommer i fortsättningen att finnas tillgängliga via den nya portalen.

Open Access - söksidanorden.diva-portal.org

Kom ihåg denna länk! Via den kommer du i fortsättningen att kunna nå samtliga publikationer som publiceras inom ramen för det officiella nordiska regeringssamarbetet. 

Open Access-mandatet som har antagits av Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten, innebär att alla publikationer som ges ut av och finansieras av Nordiska ministerrådets sekretariat och institutioner ska vara fritt nedladdningsbara.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM DEN NYA PORTALEN

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet