English page Verkkosivu suomeksi

Nätverksdag om barnfattigdom

  • Välfärdspolitik
jun
2015
9

Nordens Välfärdscenter medverkande i en nätverksdag om barnfattigdom i Uppsala, arrangerad av Svenska Kyrkan. Syftet vara att öka kunskapen om barns och ungas situation när det gäller fattigdomsfrågor.

Fredrik Hjulström föreläste om likheter och skillnader mellan de nordiska länderna vad gäller barnfattigdom. Han leder ett nordiskt projekt som bland annat syftar till att peka på element i den nordiska välfärdsmodellen som mildrar effekterna av barnfattigdom.

Bland de övriga föreläsarna Stina Fernqvist, forskare vid Uppsala universitet berättade om barns upplevelser av att inte kunna delta på samma villkor som sina klasskompisar och kamrater. Tapio Salonen, professor vid Malmö högskola höll ett anförande med rubriken: "Vad krävs för att avskaffa barnfattigdomen i Sverige?".

Vill du veta mer om vårt arbete kring barfattigdom?

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans nätverksdag kring Barnfattigdom: (nytt fönster)

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet