English page Verkkosivu suomeksi

NVC koordinerar nätverket Demens i Norden

  • Välfärdspolitik
feb
2015
26

Det måste läggas större fokus på människor med demens eftersom antalet drabbade personer ökar då nordborna lever allt längre. Det är en av grundtanken bakom nätverket Demens i Norden (2015-2017) som koordineras av Nordens Välfärdscenter (NVC) på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nätverket består av representanter från myndigheter, departement och patientorganisationer.

Nätverket Demens i NordenI de nordiska länderna lider en halv miljon människor av diagnostiserad demens och man antar att antalet personer med icke-diagnostiserad demens är stort. Studier visar att demenssjukdomar ökar snabbt och att antalet nordbor som drabbas kommer att fördubblas fram till år 2050.

Mindre målgrupper

Nätverket, vars mandatperiod är tre år, vill i synnerhet stärka insatserna och samarbetet gällande mindre målgrupper och de problem de möter.

Målgrupperna och fokusområdena är i första hand personer med funktionsnedsättning och demens, personer med etnisk minoritetsbakgrund och demens samt välfärdsteknologi inom demensvården.

Seminarier på Island och Färöarna

På våren arrangerar NVC två seminarier om demens på Island och Färöarna. Teman som tas upp är bland annat distansutbildning, välfärdsteknologi och boende. Samtidigt presenteras arbetet med nätverket Demens i Norden. Det isländska seminariet arrangeras 9 april i Reykjavik och seminariet på Färöarna den 26 maj i Torshamn.

Nätverket Demens i Norden

Seminarium om demens 9.4, Reykjavik, Island

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet