English page Verkkosivu suomeksi

NVC presenterar fosterhemsprojekt på EUSARF-konferens

  • Välfärdspolitik
sep
2014
3

Fosterhemsplacerade barn har det ofta dåligt. De lider oftare än jämförbara grupper av både psykisk och fysisk ohälsa. Nordens Välfärdscenters projektledare Fredrik Hjulström leder projektet "Nordens barn – Fokus på barn i familjehem" och är en av talarna under EUSARF-konferensen i Köpenhamn.

EUSARFProjektet har valt att fokusera på tre områden där utmaningarna är stora, varav hälsa är ett. Syftet är att ta fram konkreta förslag på åtgärder som går att implementera i hela Norden. Projektet har i samarbete med nordiska forskare gjort en översikt av forskningsläget. Vid presentationen kommer Fredrik Hjulström och hans kollega Eyvind Elgesem, R-BUP i Norge, att ta upp för- och nackdelar med att införa allmänna hälsoundersökningar och standardiserad undersökning av fosterbarns psykiska hälsa.

Här kan du läsa mer om EUSARF-konferensen

Här finns mer info om Nordens Välfärdscenters projekt om fosterbarn.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet