English page Verkkosivu suomeksi

Nordens Välfärdscenter och Nordbuk i samarbete mot barnfattigdom

  • Välfärdspolitik
jun
2014
10

Nordiska barn- och ungdomskommittén, Nordbuk, har beslutat att inleda samarbete med Nordens Välfärdscenter kring ett projekt om barnfattigdom. Båda organisationerna har arbetat med frågan på olika sätt men nu ser det ut att bli ett gemensamt projekt.

BarnfattigdomNordbuk betonar att det är speciellt viktigt att barns och ungas åsikter kommer fram i projektet samt att det utmynnar i konkreta exempel på vad man kan göra för att bekämpa barnfattigdom.
Nordbuk bidrar med 1 miljon danska kronor.

Fredrik HjulströmNVCs Fredrik Hjulström (bilden t.h.), projektledare för Barnfattigdom, är väldigt glad över samarbetet med Nordbuk.
- Vi har ju publicerat temahäftet "Fokus på barnfattigdom" och arrangerade i mars en konferens kring samma tema, säger han. Intresset är väldigt stort och jag tror att om projektet lyckas vaska fram konkreta förslag och exempel, kommer det att välkomnas av många aktörer i samhället.

Närmast ska Fredrik Hjulström arbeta fram en projektplan som båda organisationerna kan ställa sig bakom. Information om projektet kommer att publiceras på hemsidan, via denna länk:
www.nordicwelfare.org/barnfattigdom

Nordbuk och Nordens Välfärdscenter har även tidigare samarbetat på familjepolitikområdet. Nordbuk finansierade filmen "Unga gör skillnad!" som var ett av projektresultaten i projektet "Tidiga insatser för sårbara familjer".

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet