English page Verkkosivu suomeksi

NVC medverkar vid seminarium om barns och ungas rätt vid tvångsvård

  • Välfärdspolitik
okt
2015
7

Den 19 oktober genomför Svensk socialpolitisk förening ett remisseminarium där Barn och ungas rätt vid tvångsvård, SOU 2015:71 presenteras av Håkan Ceder, särskild utredare. I panelen som ska diskutera utredningen ingår NVCs projektledare Fredrik Hjulström.

Syftet med utredningen om barns och ungas rätt vid tvångsvård har varit att stärka rättssäkerheten och barnens rätt. I betänkandet läggs bland annat förslag om att nuvarande lag, LVU, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, ska upphöra och ersättas av en ny.

Remissinstanser och andra intresserade får chansen att lyssna på, ställa frågor och diskutera förslagen med bland andra Fredrik Hjulström som leder projektet "Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem". 

Övriga deltagare är Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Katarina Alexius, docent i rättshistoria vid Stockholms universit och Lotta Persson Föreningen Sveriges socialchefer. 

Här kan du läsa mer om arrangemanget: (länken öppnas i ett nytt fönster)

Här kan du läsa mer om projektet "Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem"

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet