English page Verkkosivu suomeksi

NVC laddar för Nordiska mediadagar i Bergen

  • Funktionshinder
maj
2014
7

Nu har vi riggat vår monter för Nordiske mediedager i Bergen. Aktiviteten är ett led i spridningen av projektet "Kultur, media och synlighet"

1700 personer väntas besöka Grieghallen i Bergen, platsen för mediadagarna. Nordens  välfärdscenter har en monter tillsammans med norska Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Bufdir. Uppdraget är att sprida information om projektet "Kultur, media och synlighet" och se till att mediafolk håller frågan om inkluderande medier ständigt aktuell. Vi ska aktivt söka upp representanter för media för att lyfta frågan om inkludering, vad medierna gör och kan göra mer.

Under dagarna i Bergen får vi flera sakkunniga till vår monter. En av dem är Elisabeth Eide, projektledare för rapporten "Stort felt, liten dekning, som beställdes av Bufdir och som visar att personer med funktionsnedsättning uppmärksammas mindre i media i dag än för 20 år sedan. Till montern kommer även Mia Ahlgren, sakkunnig från svenska Handikappförbunden och Helle-Viv Magnerud från Norges Handikappförbund.

Bilden: Maria Montefusco, projektledare för funktionshinderfrågor, Nordens välfärdscenter

Här finns vår publikation "Fokus på kultur, media och synlighet", som är ett av resultaten från projektet.


Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet