English page Verkkosivu suomeksi

Forskning om hur omgivningen påverkas av andras alkoholbruk

  • Folkhälsa
apr
2014
8

När och hur påverkas din omgivning av att du dricker alkohol, vilka situationer är skadliga för din familj och dina vänner och finns det skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller negativa effekter? Dessa var några av frågorna som ställdes då forskargruppen H2O Nordic samlades till en workshop arrangerad av Nordens välfärdscenter Finland i början av april 2014.

Foto: Benjamin Suomela- Gruppen H20 Nordic består av nordiska forskare som arbetar med tredjepartsperspektivet inom alkoholforskningen. Inför workshopen har forskarna samarbetat för att ta fram planer för samarbete och jämförande studier, berättar Nina Karlsson som är projektledare vid Nordens välfärdscenter Finland.

Enligt Karlsson var huvudsyftet med vårens workshop att planera, presentera och diskutera gruppernas forskningsplaner.

Hur påverkar alkoholkonsumtionen samhället?

Syftet med tredjepartsperspektivet på alkoholrelaterade skador är att ge en bredare förståelse för hur alkohol påverkar samhället. Det kan bland annat handla om ekonomisk belastning av social- och hälsovården, hur vården når de personer som berörs av andras alkoholkonsumtion, rädsla på offentliga platser, våld, våldshot eller besvär på grund av berusade personer. 

I dagens samhälle syns en övergång till tanken om att alkoholkonsumenten ansvarar för sitt beteende och att de som berörs av alkoholkonsumtionen har rätt att kräva skydd från skador. För att förstå alkoholrelaterade problem behövs mer information om alkoholkonsumtionens samhälleliga mekanismer.

Tre undergrupper

- H2O Nordics arbete sker i tre undergrupper som fokuserar på registerbaserade studier, surveystudier och kvalitativa forskningsprojekt om alkoholskador på tredje part, berättar Karlsson.

Forskargruppen som använder surveydata sammanställer en nordiskt jämförbar datamatris. Gruppen fokuserar på vad som karaktäriserar upplevda alkoholskador i de olika nordiska länderna. Dessutom ska forskarna studera om det finns nordiska skillnader i vilket alkoholrelaterat beteende och vilka alkoholrelaterade situationer upplevs som negativa.

Den kvalitativa forskningen undersöker var gränsen går för vad som tolereras och accepteras i olika alkoholrelaterade situationer. Materialet samlas genom fokusgruppintervjuer och forskarna använder fotografier och berättelser om olika dryckessituationer för att kartlägga gränsen mellan tolerans och intolerans gällande alkoholbruk.

Registergruppens centrala fråga är var och hur alkoholskador på andra än drickaren uppstår. Målet är att studera hur spektret av vuxnas konsumtion, allt från gravt missbruk till riskkonsumtion som inte behandlas inom missbruksvården, reflekteras i olika typer av fysiska skador eller sociala problem hos drickarnas barn.

Öka jämförbarheten mellan nordiska data

Enligt projektledare Nina Karlsson fortsätter den nordiska forskargruppen sitt samarbete kring de planerade forskningstemana under år 2014 och 2015.

- Projektets mål är att producera banbrytande kunskap om alkoholskador på tredje part med en nordiskt jämförande infallsvinkel. En annan målsättning för samarbetet mellan forskarna är att öka jämförbarheten mellan nordiska data om alkoholskador och sträva till att harmonisera kommande datainsamlingar.

Ytterligare information:
Projektledare Nina Karlsson, tfn +358 45 872 02 70, nina.karlsson(at)nordicwelfare.org

www.nordicwelfare.org/h2onordic

Foto: Benjamin Suomela

Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet