English page Verkkosivu suomeksi

NVCs deltar i psykiatritoppmötet i Köpenhamn

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
nov
2015
5

Nordens Välfärdscenters projektledare Lidija Kolouh-Söderlund är en av talarna på det första nordiska psykiatri toppmötet någonsin. Värd för mötet är Nordiska ministerrådet, den danska regeringen och TrygFonden.

Målet med toppmötet är att stärka det nordiska samarbetet inom psykiatrin och finna gemensamma lösningar på hur vi kan motverka fördomar, myter och misstro mot människor med psykiska störningar.

Lidija Kolouh-Söderlund kommer att tala om projekt "Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning". Projektets syfte är att ta fram kunskap som kan användas i utvecklingen av insatser till unga som riskerar psykisk ohälsa och marginalisering i Norden.

Lidija kommer blan annat att poängtera att det krävs ett helhetsgrepp med ett utökat tvärsektoriellt samarbete mellan olika kommuner, myndigheter och civilsamhälles organisationer för att bäst kunna hjälpa de unga.

– Men det kanske allra viktigaste är bemötandet, att personalen tar de unga brukarna på allvar. Att lyssna på de unga! Vi vet dessutom att många människor som sökt hjälp från välfärdsstaten bär på en känsla av skam och av att var mindre värda än andra unga. Möten med socialtjänsten och vården har ofta varit problemorienterade, medan de verksamheter som lyckas bäst lägger fokus på att hitta och stärka de ungas resurser och kompetenser, tilläger Lidija Kolouh-Söderlund.

Bland deltagarna på toppmötet finns både personer som själva har eller har upplevt psykisk ohälsa, personal, experter, brukarorganisationer och politiker, däribland flera danska och nordiska ministrar. HRH Prinsessan Mary kommer att öppna toppmötet.

Läs mer om Nordiske psykiatritopmøde 2015 (öppnas i ett nytt föster)

Läs mer om  projekt "Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning"

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet