English page Verkkosivu suomeksi

NVC i Temagruppens styrgrupp

  • Arbetsinkludering
feb
2015
24

Nordens Välfärdscenter ingår från och med i år i Temagruppen Unga i arbetslivets styrgrupp. Tillväxtverket och Kronofogden är ytterligare två nya aktörer. Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Skolverket ingår sedan tidigare i styrgruppen.

Temagruppen samlar och sprider kunskaper och erfarenheter från olika arbetsmarknadsprojekt i Europeiska socialfondens regi.

- Våra olika kunskaps- och ansvarsområden kompletterar varandra och kan, rätt använda, fungera som kraftsamling för att underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Jag vill att vårt arbete ger avtryck i våra respektive ordinarie verksamheter och uppdrag, säger Berit Israelsson, koordinator i Temagruppen.

Styrgruppens arbete syftar till att ta fram förslag på inriktning som sedan beslutas av den så kallade Högnivågruppen. I Högnivågruppen, som har sitt första möte i mitten av april, ingår Nordens Välfärdscenters direktör Ewa Persson Göransson.

Nordens Välfärdscenter har under flera år arbetat med temat ungas utsatthet i förhållande till utbildning och arbetsmarknad. Projektet Nordisk kunnskapsbank om frafall i videregående skole är en webbportal som drivs av Nordens Välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Syftet är att samla och sprida goda exempel på hur man kan arbeta för att förhindra skolavhopp.

I det treåriga projektet "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning" ligger fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Syftet är att inspirera och konkretisera för beslutsfattare vad man ska investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga. Under 2015 kommer också ett projekt om barnfattigdom att genomföras.

Läs om Temagruppens arbete

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet