English page Verkkosivu suomeksi

NVC deltar i internationell konferens om ungt utanförskap

  • Arbetsinkludering
mar
2015
3

Två av NVCs projektledare kommer att delta med ett inlägg på den internationella konferensen "Contemporary Youth, Contemporary Risks".

Lidija  Kolouh-Söderlund, från projektet "Unga in i Norden" och Jenny Tägtström, projektledare för Kunskapsbanken kommer tillsammans med forskningsnätverket "Ungdom i Risiko" hålla i ett pass på den kommande konferensen i Köpenhamn den 30 mars - 1 april.

"Contemporary Youth, Contemporary Risks" är ett samarbete mellan Journal of Youth Studies och två danska forskningsinstitutioner; SFI - Danskt Nationellt centrum för social forskning och sociologiska institutionen vid Köpenhamns universitet.

- Det känns som ett privilegium att ta del av den senaste forskningen om ungas situation, säger Lidija Kolouh-Söderlund. Det är också en fantastisk arena att sprida information om vårt arbete på. 


Generell bild av läget i Norden

Lidijas och Jennys inlägg kommer att ge deltagarna en generell bild av gruppen sårbara unga i Norden. 

- Vi tar utgångspunkt i de risker och utmaningar som ungdomar i de nordiska länderna står inför idag. Antalet ungdomar i åldern 16-29 år, i de nordiska länderna består av cirka fem miljoner personer. Detta är en heterogen grupp på många sätt, tilläger Lidija.

Jenny Tägtström berättar att syftet med deras inlägg även är att sammanfatta relevant kunskap från nordisk och internationell forskning. Bland annat kommer de att rapportera om de senaste forskningsresultaten kring situationen för ungdomar som är utanför de etablerade samhällsinstitutioner, såsom skola och sysselsättning. Dessutom kommer de att diskutera hur situationen ser ut för ungdomar i frågor som vänskap, sociala nätverk eller psykisk hälsa.

Tvärvetenskaplig forskning

Nätverket "Ungdom i Risiko" består av ett 40 tal forskare som arbetar med frågor som berör unga och deras levnadsvillkor i de nordiska länderna. Forskarna är intresserade av ungdomar i riskzonen, ungdomar i utsatta positioner och ungdomar som står inför svåra situationer under vägen till vuxenlivet. Målet med forskningsnätverket är att utveckla kunskap baserat på tvärvetenskaplig forskning och bidra till att stärka kunskapsbasen genom att arbeta med ungdomar.

Foto: Tomas Lopata/norden.org

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet