English page Verkkosivu suomeksi

NVC deltar i EU-konferens om insatser för unga NEETs

  • Arbetsinkludering
sep
2015
22

24-25 september presenterar norska arbetsmarknadsdepartementet sitt arbete för att stötta unga så kallade NEETs (Not in Education, Employment or Training) till arbete eller studier. Konferensen arrangeras i Oslo av EU-kommissionen.

Andelen unga som varken arbetar eller studerar förekommer i alla europeiska länder och uppfattas som ett problem då det ofta handlar om unga som inte kommer in på arbetsmarknaden, har psykisk ohälsa eller andra problem. Mellan 7-10 % av unga 15-24 år i Norden uppskattas tillhöra NEET-kategorin, enligt tal från Eurostat. Sammanlagt rör det sig om över 400 000 unga.

Det är viktigt att insatser för gruppen unga som riskerar att hamna utanför studier och arbetsmarknad sätts in i ett tidigt skede. Ju längre ungdomen går utan aktivitet desto större är risken för kvardröjande negativa effekter för etablering på arbetsmarknaden, framtida inkomster och fysiskt och psykiskt välmående.

Jenny Tägtström, projektledare för Nordisk kunskapsbank om skolavhopp, deltar i konferensen som expert från Sverige.

– Unga som inte lyckats med skolgången löper en avsevärt högre risk att hamna i NEET-gruppen. Därför är det viktigt med insatser redan under studietiden. Skolk och ogiltig frånvaro kan vara viktiga signaler om att något är fel och ska tas på allvar och följas upp, säger Jenny. 

Konferensen fokuserar på lärande mellan länder och är en del av EU:s Mutual Learning Programme. Tanken är att länderna ska ta del av varandras insatser och lära av erfarenheterna. Norges insatser står i fokus men samtliga länder bidrar med skriftligt underlag om respektive lands insatser på området. Jenny Tägtström har skrivit bidraget från Sverige. 

Fler projekt om utsatta unga

Nordens Välfärdscenter har flera projekt på temat utsatta unga, Nordisk kunskapsbank om skolavhopp är ett av dem. Jenny förklarar vad projektet handlar om:

– Kunskapsbanken är en webbportal som sprider goda exempel, nyheter, länkar och rapporter på temat skolavhopp i de nordiska länderna. Vi vänder oss till en stor målgrupp såsom personal inom skola, myndigheter och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. 

Kunskapsbanken finansieras av Nordiska ministerrådet som även har andra aktiviteter på temat unga NEETs. Nordisk kommitté om barn och ungdomsfrågor, Nordbuk, är ett underorgan till Nordiska ministerrådet och bidrar till att samla och förmedla kunskap på området utsatta unga i Norden. Tidigare i år kom de ut med rapporten Unge utenfor utdanning og arbeid – utfordringer og løsninger. 

Insatser för unga NEETs i Sverige (.pdf, 321 kB)

Nordisk kunskapsbank om skolavhopp (öppnas i nytt fönster)

Rapport Unge utenfor utdanning og arbeid– utfordringer og løsninger (öppnas i nytt fönster)

Jenny Tägtström

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet