English page Verkkosivu suomeksi

NVC besöker Arendalsuka

  • Välfärdsteknologi
jun
2015
18

Hur kan vi ta i bruk välfärdsteknologi för att höja livskvaliteten för äldre och för personer med funktionsnedsättning och samtidigt ha koll på kostnaderna för vård och omsorg?

Och hur får man till ett fungerande samarbete mellan kommuner, brukare och omsorgspersonal? Bland annat detta diskuterar vi i under ett seminarium under politikerveckan i Arendal den 17 augusti.

Vi presenterar projektet Connect som just syftar till att skapa en komplett process för hur beslutsfattare bör arbeta med välfärdsteknologi, från formulering av vision och strategi till implementering.

CONNECT - mer information om projektet

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet