English page Verkkosivu suomeksi

Nytt nummer av Nordic Studies on Alcohol and Drugs

  • Alkohol och narkotika
okt
2016
11

Rökare motsätter sig förbud på offentliga platser utomhus, det finns ett samband mellan studieframgång och alkoholvanor och skilsmässa ökar risken för riskfyllt alkoholbruk. Bland annat dessa teman finns med i senaste numret av Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD).

Tobaksrökare stöder lagstiftning som minskar rökningens skador på andra, men försvarar sin rätt att röka på de flesta allmänna platser. Många av kontrollåtgärderna med målet att avnormalisera rökning saknar legitimitet bland rökare vilket kan göra dem svåra att implementera. Det framgår ur en artikel i nya NAD.

Norska studerande som deltar i introduktionsveckan vid universitetet löper en större risk för att ha en riskabel alkoholkonsumtion. Av gruppen studerande som använder alkohol dricker två av fem kvinnor och varannan man riskabelt mycket. Denna grupp studerande har också en större sannolikhet att bli underkända i tentor.

I NAD ingår också en finsk studie som visar att särskilt ogifta kvinnor har en ökad risk för problematiskt alkoholbruk. Forskarna har granskat förhållandet mellan sociala nätverk och problematiskt alkoholbruk och spelande.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) 4/2016 (nytt fönster)

NAD för lata (nytt fönster)

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet