English page Verkkosivu suomeksi

NAD fokuserar på europeiska skolundersökningen ESPAD

  • Alkohol och narkotika
okt
2014
9

Nummer 4/2014 av Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) fokuserar på den europeiska skolundersökningen ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).

Nordic Studies on Alcohol and Drugs 4/2014, pärmbildI nyaste NAD kan du bland annat läsa om hur minderåriga som använt cannabis rapporterar om drogrelaterade problem, att unga använder allt mer lugnande läkemedel utan läkarordinationer och att det finns ett starkt samband mellan blandmissbruk och annat problembeteende.

Målet med ESPAD är att samla in jämförbart material om europeiska skolungdomars alkohol- och drogvanor. Ungefär 100 000 elever från fyrtio länder deltar i undersökningen vilket gör den till världens mest omfattande undersökning av ungdomars alkohol- och drogvanor.

- Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) 4/14 Volume 31

- NAD för lata

- ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs)

Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet