English page Verkkosivu suomeksi

NAD: Effektiva rusmedelsförebyggande strategier för unga

  • Alkohol och narkotika
apr
2015
24

I nyaste numret av Nordens Välfärdscenters vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) granskas rusmedelsförebyggande strategier riktade till unga. Översikten visar bland annat att effekterna gällande skolbaserade förebyggande program är lovande.

Pärmen på tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2/2015En studie om varför fångar deltar i narkotikabehandling visar att det till exempel kan handla om hälsoskäl, bättre fängelseförhållanden, strävan att bli drogfri eller om att återupprätta relationen till familjen. Dessutom upplevs fängelsepersonalens attityd som viktigare än själva behandlingsmetoden.

NAD publicerar också en studie som baserar sig på deltagande observationer under ett helt år vid en mötespunkt för narkotikabrukare i en norsk stad. Platsen visar sig vara en social mötesplats där marginaliserade människor kan få erkännande, gemenskap och värdighet genom vardagliga ritualer och där personliga berättelser och skämt kan omkullkasta etablerade maktförhållanden.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2/2015

NAD för lata

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet