English page Verkkosivu suomeksi

NAD: Var fjärde 15–16-åring har testat e-cigaretter i Sverige

  • Folkhälsa
aug
2016
1

Var fjärde 15-16-åring i Sverige har prövat e-cigaretter enligt en ny undersökning i vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD).

Nordic Studies on Alcohol and Drugs 3/2016, pärmbildBruket av e-cigaretter har samband med bruk av andra substanser, särskilt cigaretter och alkohol, och borde bättre inkluderas i förebyggande insatser, skriver forskarna.

Enligt en annan artikel i NAD löper de som har upplevt psykisk misshandel eller sexuellt utnyttjande som barn en större risk för alkoholmissbruk senare i livet. Risken är betydligt större för kvinnor: den är 16 till 25 gånger större än för kvinnor som inte uppger missförhållanden.

I nyaste NAD ingår också en undersökning om tvångsvård av gravida kvinnor med missbruk. De intervjuade kvinnorna beskriver tvångsvården som en möjlighet att fokusera på förhållandet till fostret. Sju av de åtta intervjuade hade själva bett om att bli tvångsomhändertagna.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs 3/2016 (nytt fönster)

NAD för lata (nytt fönster)

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet