English page Verkkosivu suomeksi

NAD: Kvinnor slutar röka för andras skull – män för sin egen

  • Folkhälsa
jun
2015
26

Kvinnor slutar röka för andras skull och använder sig av professionell hjälp och nikotinersättning i större utsträckning än män. Män slutar ofta röka för sin egen skull och ser inte själva rökandet som problematiskt i lika stor utsträckning som kvinnor. Det visar en ny svensk studie som publiceras i det senaste numret av Nordens Välfärdscenters vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD).

Omslag, tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs 3/2015I numret ingår också en artikel om alkohol- och drogfrågor under ekonomiska kriser. Gemensamt för Grekland, Island och Ungern – tre länder som befinner sig i eller som nyligen har tagit sig ur ekonomiska kriser – är att alkohol- och drogfrågor nedprioriteras, dels på grund av att andra sociala frågor anses vara viktigare och dels för att konsumtionen minskar.

NAD publicerar också en artikel om substitutionsvård som visar att dansk substitutionsvård är mest flexibel och den svenska striktast. I Danmark minskar substitutionsvården, medan den ökar i Sverige och Norge. Den finska vården är mer decentraliserad än i Sverige och Norge och består av mindre behandlingsenheter. Överlag har Danmark den mest flexibla behandlingen med ett lågt antal dödsfall (0,3 %), medan Sverige ställer sig på andra sidan skalan, med strikta regler och relativt många antal dödsfall (2,7 %).

Nordic Studies on Alcohol and Drugs 3/2015 (nytt fönster)

NAD för lata (nytt fönster)

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet