English page Verkkosivu suomeksi

NAD: Hur har uppfattningen om beroende förändrats?

  • Folkhälsa
dec
2014
19

Årets sista nummer av vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) skriver om hur uppfattningen om beroende har förändrats och varierat över tid.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs 5-6/2014Artiklarna beskriver Norge, Finland, Sverige och Danmark och går så långt som 150 år tillbaka i tiden. Teman som tas upp är bland annat synen på tobak i Norge och bemötandet av narkotikaproblem i Sverige och Danmark sedan 1800-talet.

Artiklarna i NAD är resultatet av Nordens välfärdscenters projekt "Conceptions and institutions for handling alcohol and drug problems".

- Nordic Studies on Alcohol and Drugs 5-6/2014

- NAD för lata

Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet