English page Verkkosivu suomeksi

NAD: Alkoholrelaterad sjukfrånvaro vanligare bland män och singlar

  • Alkohol och narkotika
okt
2015
16

I Norge är alkoholrelaterad sjukfrånvaro vanligare bland män och singlar och i Sverige flyttar unga festerna från parker och torg till det egna hemmet. Bland annat detta kan du läsa i nyaste numret av vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD).

Nordic Studies on Alcohol and Drugs 4/2015I numret diskuteras också bland annat hur det går för ANDT-forskningens breda förankring då forskningen blir allt mer nischad och specialiserad och vad det är som folkhälsoperspektivet inom narkotikapolitiken misslyckas med att ta i beaktande.

Nordic Studies for Alcohol and Drugs 4/2015 (nytt fönster)

NAD för lata (nytt fönster)

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet