English page Verkkosivu suomeksi

Mänskliga rättigheter, mångfald och fri rörlighet i funktionshindersplan

  • Funktionshinder
jun
2014
26

Nu är beredningen av Nordens Välfärdscenters förslag till handlingsplan för det nordiska funktionshinderssamarbetet i full gång i Nordiska ministerrådets sekretariat. Nordens Välfärdscenter har arbetat fram förslaget i nära samarbete med medlemmarna i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Rådet har haft handlingsplanen som huvudsakligt fokus vid sina två första möten 2014.

Under arbetet med förslaget till handlingsplan har även andra möten genomförts vid Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn, bl.a. ett temamöte om universell utformning där Evastina Björk från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Åse-Kari Haugeto från Deltasenteret i Norge och Per-Olov Hedvall från Certec i Sverige medverkade tillsammans med personal och ledning från Nordens välfärdscenter och Avdelningen för kunskap och välfärd vid Nordiska ministerrådets sekretariat. Inkludering genom universell utformning och tillgänglighet är centralt i handlingsplanen.
Även ett internt möte för de olika delarna av Nordiska ministerrådets sekretariat arrangerades tidigt på året.
Det färdiga förslaget presenterades och diskuterades vid ÄK-S möte den 29 april. Kommittén beslutade att godkänna inriktningen och förslagets tre fokusområden samt de aktiviteter som faller under Ministerrådet för Social- och hälsopolitik, MR-S. Förslagen som gäller andra politikområden och finansiering för dessa, ska nu förankras och beslutas i de andra ministerråden under hösten. Ett slutgiltigt godkännande av handlingsplanen förväntas under slutet av 2014.
Maria Montefusco- Vi ser fram emot en händelserik höst och hoppas att handlingsplanen kan träda i kraft från och med 1 januari 2015, säger Maria Montefusco som är NVC:s projektledare för arbetet med handlingsplanen och för funktionshindersrådets sekretariat.

På Rådets hemsida finns mer information om arbetet

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet