English page Verkkosivu suomeksi

Mänskliga rättigheter, mångfald och fri rörlighet i fokus för ny handlingsplan

  • Funktionshinder
aug
2015
26

Det nordiska samarbetet på funktionshindersområdet ska bli bättre! Nordiska ministerrådet har antagit en ny handlingsplan för samarbetet. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för planen.

Omslagsbilden till den publicerade handlingsplanenHandlingsplanen, som gäller 2015-2017, innehåller aktiviteter som riktar sig till andra ministerråd än Social- och hälsopolitik, exempelvis ministerråden för Jämställdhet, Arbetsliv och Utbildnings- och forskningspolitik.

Handlingsplanen har tre fokusområden: Mänskliga rättigheter, Mångfald och Fri rörlighet. Tre aktiviteter av olika karaktär hör till vart och ett av fokusområdena.

Den nya handlingsplanen har utvecklats under det isländska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet utifrån ett förslag från Nordens Välfärdscenter och med inspel från Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Här finns mer information om handlingsplanen

Här kan du ladda ner handlingsplanen på olika nordiska språk samt engelska.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet