English page Verkkosivu suomeksi

Magasin 2016 ute nu!

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
jun
2016
1

Nu kan du läsa om Nordens Välfärdscenters arbetsområden och våra intressanta projekt i årets nummer av magasinet.

I magasinet  kan du bland annat läsa om Aida som var ett ensamkommande barn i svenska Migrationsverkets statistik. Vilka råd har hon att ge angående mottagandet av ensamkommande unga?

Du kan också läsa om danska Andreas som kan leva mer självständigt tack vare välfärdsteknologi. Andreas, som har en rörelsenedsättning, kan idag utföra flera dagliga sysslor med hjälp av röststyrning.

Bland övrigt innehåll finns en artikel om hur den grönländska polisen tillsammans med socialarbetare gör återbesök i hem där det förekommit våld. En artikel om Økernhjemmet i Oslo, ett dagcenter för personer med demenssjukdom, där utgångspunkten är att verksamheten ska vara så vardagslik som möjligt. Och ett reportage om hur ett lyckat samarbete stödjer personer med psykisk ohälsa.

Ladda ner eller beställ utan kostnad

Bild på tidningens omslag med en leende kille.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet