English page Verkkosivu suomeksi

MUCF lyfter vårt projekt Unga in Norden

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
nov
2015
11

NVCs projekt Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning omnämns i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) nya rapport "Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar".

Myndigheten fick hösten 2014 i uppdrag av Socialdepartementet att föreslå modeller för hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa kan förbättras. I rapporten redovisas dels hur stödet bör organiseras, dels hur samverkan mellan olika aktörer kan förbättras.

Precis som i NVCs projekt har man i rapporten lagt stor vikt vid ungas egna erfarenheter. Bland annat har man frågat vad unga tycker fungerar när det gäller samhällets stöd för att komma i, eller tillbaka till arbete eller studier.

Svaren överensstämmer i hög grad med vad unga i Norden svarat oss, nämligen vikten av att det finns tid och att man blir bra bemött och lyssnad på.  En annan viktig framgångsfaktor är enligt de unga att det finns en stor flexibilitet i de stödåtgärder som erbjuds och att verksamheterna lyckas skapa en trygg miljö där man blir sedd och att man ingår i en gemenskap.

Här kan du ladda ner rapporten "Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar": (öppnas i ett nytt fönster)


Här kan du läsa mer om vårt projekt "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning":

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet