English page Verkkosivu suomeksi

Lytt til fosterbarna!

  • Välfärdspolitik
jun
2015
1

Under frokostseminaret om fosterbarns livskvalitet var alle deltakere enige om at å lytte til barna og gi dem en individuell tilpasning er det viktigste for å sikre en trygg oppvekst og en forutsigbare rammer.

Nordens Välfärdscenter og Norden i Fokus var vertskap på Litteraturhuset i Oslo, når en god miks av frivillighet, myndigheter og forskning diskuterte samfunnets ansvar for livskvaliteten til fosterbarn i Norden. Forskning viser at fosterbarn mer enn andre barn er i fare for alvorlige fremtidige problemer. Det er politisk enighet om at dette er uakseptabelt, både sett fra et individuelt og et samfunnsperspektiv.

Nordens Välfärdscenter har gjennom prosjektet "Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhjem" samlet og spredt kunnskap og eksempler på innsatser som forbedrer situasjonen for barn i fosterhjem. Fredrik Hjulström har vært prosjektleder og han hadde æren av å starte frokostseminaret ved å legge frem resultatene fra prosjektet med blant annet anbefalinger for ettervern, utdanning, somatisk helse, mental helse.

I tillegg fortalte Hjulström om projektetets referansegruppe, bestående av nordiske fosterbarn. Gruppen mener at i fosterbarn må høres og stoles på for at de skal kunne få gode oppvekstsvilkår, i tillegg til at de har behov for tilrettelegging og støtte i forhold til arbeid, studier og økonomi. Det er viktig at de opprettholder kontakten med sin fosterfamilie etter at de flytter ut og har en kontaktperson hos myndighetene utover i voksentilværelsen, heter det i anbefalingene til referansegruppen.

Heidi Jacobsen fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse i RBUP Øst og Sør har også vært involvert i Nordens Välfärdscenters prosjekt. Hun har arbeidet med et delprosjekt om psykisk helse hos fosterbarn. Jacobsen viste blant annet til resultater fra to sentrale nordiske studier, som viser at fosterbarn er i risiko for å utvikle psykiske helseproblemer. Anbefalingene viser at det er nødvendig med en klinisk utredning av barn som plasseres i fosterhjem og dette bør skje så raskt som mulig i forbindelse med plasseringen.

Debatt

I debattpanelet var personer fra frivillighet, myndigheter og forskning, i tillegg til en ung jente som selv har erfaring med å leve i fosterhjem, Ingrid Kvenna Veum. Veum fortalte om sin erfaring med en sin fosterfamilie og gode oppfølging. Hun har en familie som har latt henne bo hos seg også etter at hun ble myndig og at dette har vært avgjørende for henne. Problemet til mange fosterhjemsbarn er at fosterfamilien ikke lenger har ansvar etter fylte 18 år og at ungdommene da må klare seg på egen hånd.

Ina Nergård fra foreningen Voksne for Barn Videre påpekte viktigheten av at alle fosterbarn blir møtt på en god møte, helt fra kontakten med barnevernet, og fram til møte med forsterfamilien. - Det er viktig med individuell tilpasning, påpekte Nergård - slik at man kan legge rammene til rette for hvert enkelt barn.

Elisabeth Backe-Hansen, forsker i NOVA deltok også i panelet. Backe-Hansen har arbeidet med barnevernfaglige spørsmål i hele hennes yrkeskarriere. Hun har skrevet flere bøker innen faget og har drevet en rekke prosjekter knyttet til ettervern, institusjonsbehandling og fosterhjem.

Backe-Hansen er klar på at det er staten som må bestemme hvordan systemet skal drives. I dag er det for mange etater og direktorater involvert, og staten ha klarere linje på hvordan fosterbarna skal hjelpes. Backe-Hansen ytret også en spesielt bekymring i forhold til ettervernet etter fosterbarnet fyller 20 år. Da havner man i det store NAV-systemet, uten den oppfølgingen de er vant med i fosterhjemstilværelsen. De opplever at de ikke blir prioritert i forhold til trygdede, rusavhengig og andre svake grupper som støttes av NAV. I tillegg vil Backe-Hansen at fosterforeldrene skal behandles bedre. – De må høres mer og få bedre arbeidsforhold, mener hun.

Fra myndighetenes side deltok Børge Tomter, seksjonssjef i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Anette Mjelde, som er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Tomter erkjente at fosterbarn ofte faller mellom to stoler. Sektorvis hører de hjemme både i barne og familie, helse, skole og ofte integrering og dette er altfor mye. Samtidig var Tomter enig Backe-Hansen at fosterfoldrenes vilkår må bedres.

Anette Mjelde mener det bærekraftig å satse på barns oppvekstsvilkår, uansett hva slags situasjon de er i. - For å bedre barnas situasjon må myndighetene må prioritere å forebygge framfor å repare. Ressursene er der, men det må struktureres, sa Mjelde. I tillegg er det ifølge Mjelde viktig at alle barna får helseundersøkelse, for å kunne sette diagnose.

________________________________________________________

Det här arrangemanget ingår i vår pågående Nordenturné 2015:

Två händer som skakar hand i ett fält med texten Fokus på barn i fosterhem

Under turnén har du chansen att diskutera fosterhemsvård med Nordens främsta forskare och ungdomar som själva bott eller bor i fosterhem.

Läs mer om våra turnéer:

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet