English page Verkkosivu suomeksi

Ledande experter på dövblindhet besöker Island

  • Funktionshinder
sep
2016
26

Ledande experter på dövblindhet besöker Island för första gången den här veckan. Detta för att hålla ett antal kursdagar i ämnet. Intresset har visat sig vara stort.

För att kunna ge rätt stöd till personer med dövblindhet anordnas i veckan ett antal utbildningsdagar i Reykjavik. Bakom evenemanget står Nordens välfärdscenter och på plats finns några av världens ledande experter på Usher syndrom, den vanligaste orsaken till dövblindhet.

På Island har arbetet om dövblindhet intensifierats sedan 2010. Enligt Maria Creutz, projektledare på Nordens välfärdscenter, är det viktigt att identifiera och tala om alla slags behov som finns.

– Det finns mycket medicinsk forskning om detta, men nu vill vi lyfta fram hälsoperspektivet och sådant som rör det psykosociala, säger hon.
Kursdagarna är öppna för alla som vill komma och innehåller föreläsningar och diskussioner. Närvarande är också personer som själva har Usher syndrom och som berättar om sin situation.

– Det är jätteroligt att ordna en kurs här på Island för allra första gången. Trettio personer är anmälda vilket är ovanligt många för sammanhanget. Det betyder att intresset är stort, säger Maria Creutz.

Programmet startar klockan 12.00 tisdagen den 27 september och pågår till klockan 14.00 torsdagen den 29 september.

Föreläsare:
Moa Wahlqvist, MD i handikappvetenskap. Disputerade hösten 2015 med avhandlingen "Health and people with Usher syndrome". Avhandlingen beskriver hälsa hos personer med Usher syndrom och adresserar vikten av att förstå hälsa hos personer med Usher syndrom från ett biopsykosocialt perspektiv.

Mattias Ehn, Doktorand vid Institutet för Handikappvetenskap & Psykolog vid Dövblindteamet i Stockholm. Mattias studerar i sitt avhandlingsarbete hur arbete och andra omgivningsfaktorer kan skydda mot ohälsa för personer med Ushers syndrom.

Lisbeth Tranebjaerg, överläkare, specialläkare i klinisk genetik, professor i audiogenetik, PhD.

Bettina Kastrup Pedersen, Pedagogisk Konsulent för barn och unga med medfödd och förvärvad dövblindhet.

Svanhildur Anna Sveinsdottir, egen erfarenhet av Usher Syndrom.

Media är varmt välkomna att kontakta Maria Creutz för mer information:
maria.creutz@nordicwelfare@org
+46-73 517 20 31

Ytterligare information om kursen

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet