English page Verkkosivu suomeksi

Krönika av Susanna Alakoski

  • Välfärdspolitik
feb
2014
6

”Fattigdomen är förfärlig. Av all så kallad yttre olycka är det nog den, som verkar djupast inåt.” Så skriver Hjalmar Söderberg i Doktor Glas, året är 1905.

Susanna Alakoski närbild"Allergiska barn har starka intresseföreningar och föräldragrupper som för deras talan.
Som samlar in, alstrar kunskap. Påverkar barnens situation. Hundar bak i bussen, allergiska barn framme. Inga nötter i skolan. Samhället lyssnar, och agerar inkluderande. Barn i ekonomisk utsatthet har ingen intresseförening som för deras talan. Inga starka föräldragrupper. De är hänvisade till enskilda tjänstemän om och när de far illa. 

Vad innebär det att ha för lite pengar?"

Läs Alakoskis krönika i Nordens välfärdscenters publikation om barnfattigdom. Här finns även faktaartiklar av Tone Fløtten och Tapio Salonen, personporträtt, projektbeskrivningar, intervju med Finlands omsorgsminister Susanna Huovinen och Färöarnas premiärminister Kaj Leo Holm Johannesen m.m.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet