English page Verkkosivu suomeksi

Stöd på rätt sätt hjälper barn i fosterhem

  • Välfärdspolitik
mar
2015
24

Slutkonferensen i projektet "Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem" är nu över. Mycket oroande fakta presenterades om fosterbarns situation men också konkreta och genomförbara förslag på hur situationen kan förbättras.

Bo Vinnerljung

FÖREDRAGEN under konferensens två dagar hade ett gemensamt: de visar att strukturerat arbete med att stötta barn i fosterhem ger resultat. Anledningen till att livssituationen för barn som lever i fosterhem och för vuxna som tidigare bott i fosterhem är så svår, är i huvudsak att samhället hittills inte har gjort tillräckligt.

BO VINNERLJUNG, som under många år har forskat om fosterbarn, och som är huvudförfattare till projektets slutrapport, upplever att det ofta finns ett stort intresse bland lokalpolitiker för att ta tag i frågan men saknar politiker på nationell nivå som har samma engagemang.

I KONFERENSEN deltog också några av de ungdomar som deltagit i samlingen i Biskops Arnö, arrangemanget som blivit film och som ligger till grund för en av delarna i projektrapporten, Ungas röst. De talade med en röst: De vuxna som finns runt dem under ungdomstiden måste lyssna till vad de har att säga. Alltför ofta blir de tilltalade och omtalade men alltför sällan tillåts de delta i samtal som rör deras liv på ett jämställt och seriöst sätt.

HÄR finns mer information om projektet "Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem"

Här kan du ladda ner och beställa projektrapporterna:
Ungas röst 
Barn kan inte vänta
Hälsoundersökningar av fosterbarn

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet