English page Verkkosivu suomeksi

Klart med bidrag ur Stödordningen för funktionshindersorganisationer

  • Funktionshinder
mar
2016
3

Det är bestämt vilka organisationer som i år får dela på 1.550.000 svenska kronor för nordiskt samarbete under 2016.

En grupp människor arbetar tillsammans vid ett konferensbordNordens Välfärdscenter delar ut pengarna varje år för att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshinderorganisationer i Norden och i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.

Stödet gör skillnad

Bland mottagarna finns bl.a. flera organisationer för personer med sällsynta diagnoser. Åsta Tale Strand, ledamot i beredningsgruppen, lyfter dem som ett bra exempel på hur Nordens Välfärdscenters stöd kan göra skillnad.

- Det handlar om små grupper med små resurser som annars saknar möjligheter till samarbete utanför sina egna gränser, säger Åsta Tale Strand.

Bra med stöd till olika nivåer

Nordens Välfärdscenters stödordning riktar sig både till de enskilda organisationerna och till de nationella paraplyorganisationerna, en egenskap som Åsta Tale Strand är en varm anhängare av.
- Nu finns det ett nordiskt nätverk också för organisationer för sällsynta diagnoser, vilket är helt avgörande för att synas på den nordiska arenan och tala med en gemensam röst.

Information om tilldelningen 2016 samt mer information om Stödordningen

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet