English page Verkkosivu suomeksi

Isländska alkoholmonopolets vara eller icke-vara

  • Alkohol och narkotika
feb
2016
12

Lagförslaget om att avveckla det isländska alkoholmonopolet tar inte i beaktande folkhälsoriskerna utan drivs endast av handelsintressen. Det skriver Sveinbjörn Kristjánsson och Rafn M. Jónsson från isländska Hälsodirektoratet i ledaren i senaste numret av vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Nordic Studies on alcohol and Drugs 6/2015Island har en lång tradition av restriktiv alkoholpolitik men på senare tid har den blivit allt mer liberal. Det märks bland annat i ett ökat antal alkoholaffärer, längre öppethållningstider, alkoholhandel på nätet och gratis hemkörning till kunder som bör över 25 kilometer från en försäljningspunkt, enligt ledaren.

Det senaste lagförslaget, från oktober 2015, föreslår att det isländska alkoholmonopolet avskaffas och att det därmed skulle bli lagligt att sälja starksprit, öl och viner inom dagligvaruhandeln.

Kristjánsson och Jónsson skriver att bland annat hög alkoholskatt och begränsning av tillgängligheten till alkohol är ett effektivt sätt att förebygga alkoholrelaterade skador. Det isländska alkoholmonopolet spelar därför enligt dem en viktig roll i att minimera befolkningens alkoholskador.

Hur skriver isländska medierna om alkoholmonopolet?

Det isländska alkoholmonopolet är också ett av temana under Nordens Välfärdscenters seminarium ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” i Reykjavik 8 mars. Syftet med seminariet är bland annat att diskutera på vilket sätt de isländska medierna rapporterar om alkohol och droger och hur forskare och journalister kan bli bättre på att kommunicera med varandra kring rusmedelsfrågor. En av frågeställning är hur de isländska medierna rapporterar om alkoholmonopolets vara eller icke-vara.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs 6/2016: Proposed abolition of the Icelandic alcohol monopoly – not for the Public Good (nytt fönster)

popNAD: Folkhälsan ignoreras i förslag om monopolets avveckling (nytt fönster)

popNAD: Han vill störta monopolet (nytt fönster)

Seminarium i Reykjavik 8 mars: Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna

Hringferð: Misnotkun staðreynda? Áfengi og önnur vímuefni í fjölmiðlum

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet