English page Verkkosivu suomeksi

Internationella funktionhinderdagen 2016

dec
2016
1

Den 3:e december har FN utnämnt till internationell funktionshinderdag. I år firar dessutom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 10 år. För första gången har också samtliga nordiska länder och självstyrande områden ratificerat konventionen.

Några nordiska aktiviteter som arrangerades 3 december

 I FINLAND erbjuder DiDa en mängd olika evenemeng den 3 december. Bland annat teater, dans, cirkus, poseiläsning och kreativa workshops. 
Mer information: Disability Day Art & Action.

 I FÄRÖARNA arrangerar traditionsenligt det nationella Handikapprådet ett seminarium om situationen för personer med funktionsnedsättning, anhöriga och om universell utformning.
M
er information: Programinformation (PDF).

 I ISLAND delas två pris ut. Förbundet Öryrkjabandalag Íslands delar ut ÖBI:s Uppmuntringspris i Kulturhuset Hárpa. President Òlafur Ragnar Grímsson är beskyddare av priset.
Mer information: Hvatningarverðlauna ÖBÍ 2016.

Förbundet Throskahjálp delar också traditionesenligt ut sitt pris Murbräckan.

 I NORGE arrangerar Funksjonshemmedes fellesforening, FFO, ett seminarium om flyktingar med funktionsnedsättning.
Mer information: FNs internasjonale dag for funksjonshemmede.

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet arrangerar konferens om hatfulla yttringar och funktionshinder.
Mer information: FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne 

 I SVERIGE arrangerar funktionshindersrörelsen manifestationen ”En dag för alla.
Mer information: Regeringen måste lyssna på FNs kritik.

Unga rörelsehindrade Göteborg arrangerar konferens.
Mer information: Konferens inför Internationella funktionshinderdagen.

 ÅLANDS HANDIKAPPFÖRBUND delar i vanlig ordning ut sitt Bemötandepris till en person eller verksamhet som har förstått hur viktigt det är att alla bemöts på lika villkor. De som ser bortom funktionsnedsättningen och ser människan.
Mer information: Programinformation (PDF).

Även FN uppmärksammade funktionshindersdagen

 FN har samlat en mängd aktiviteter på sin sida för att uppmärksamma dagen. 
Mer information: Information på FN:s hemsida.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet