English page Verkkosivu suomeksi

Hvor ligger mulighetene? Innovasjon og teknologi i velferdstjenestene

  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
apr
2014
14

Det islandske samfunn og de øvrige nordiske land står i de kommende år foran krevende oppgaver på velferdstjenesteområdet. De eldre blir flere, nye brukergrupper vil komme frem på tjenestearenaen og kravene til tjenestene vil bli mer diverse og mer utvidet. Dette vil krever mer spesialiserte kunnskaper samt koordinering og oversikt.

Som svar på disse omstendigheter har myndighetene i landene prøvd å tenke i nye baner om hvordan velferdstjenesten skal drives og på hvilken måte innovasjon og teknologi kunne brukes mer på området.

Enkeltbaserede teknologiske løsninger vil i fremtiden få økt vekt innen tjenestene hvor de vil bli skreddersydde for økt sikkerhet i daglig liv, innen og uten hjemmet. Teknologien har til nå for det meste vært rettet mot individer med langvarige sykdommer eller folk med funksjonshinder.  I dag kan større andel av befolkningen dra nytte av de mulighetene som teknologien kan medføre og i virkeligheten er det spørsmål om oversikt og kunnskap som begrenser utviklingen.

Den store oppgaven blir derfor å utvikle kunnskaper, formidle dem og bruke ressursene hvor de kan lede til innovasjon og økt kvalitet i tjenestene til brukerne.

Hovedmålsettingen med konferansen er å skape omstendigheter og erfaring hvor konferansegjestene får anledning til å komme i kontakt med det som står øverst på agendaen i tjenestene innfor velferd. Samtidig kan de få informasjoner om hvor de kan lete etter kunnskaper og erfaringer for å utforme løsninger innenfor velferdstjenestene i Island.

På konferansen vil ministrene for sosial og helse diskutere de mulighetene som finnes for velferdstjenesten og hvordan de kan brukes på mest hensiktsmessig måte.

Konferansegjestene vil få klare opplysninger om trendene i Norden og spesielt i Norge.

Konferansegjestene vil ha muligheter til korte møter med innovasjonsfirmaer, innovatører, offentlige institusjoner og private firmaer hvor velferdsløsninger av forskjellige slag blir presentert.

Situasjonen og de muligheter som finns i innovasjon og teknologi i Island blir så presentert hvor islandske forelesere vil tilnærme seg området fra forskjellige innfallsvinkler.

På slutten av konferansen vil så sosial- og boligminister presentere sitt nasjonale program på innovasjon og teknologi på sosialområdet i Island.

Konferansens innhold er rettet mot de som jobber på velferdsområdet, både sosial og helse. Konferansen er også rettet mot de politiske myndigheter som har med området å gjøre samt alle borgere som før eller senere vil bli brukere av velferdsløsninger på en eller annen måte.

Konferansen blir holdt i Hof konferansesenter i Akureyri, dagene 4. – 5. juni. Den starter kl. 12.00 den 4. juni og avsluttes kl. 12.45 den 5. juni.

Konferansespråkene blir skandinavisk, engelsk og islandsk.

Adgang til konferansen er gratis.

Registering: http://www.velferdarraduneyti.is/veltek2014

Konferansen holdes i regi av velferdsdepartementet, i samarbeid med nordisk ministerrådet under Islands formannskap i nordisk samarbeid.

Programmet til konferansen:

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet