English page Verkkosivu suomeksi

Hur mår du Norden? Hållbarhet genom välfärd, kultur och jämställdhet

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
dec
2015
10

Den 27-28 januari arrangeras konferensen ”Hur mår du Norden? Hållbarhet genom välfärd, kultur och jämställdhet” i Åbo inom ramen för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Nordens Välfärdscenter finns naturligtvis på plats!

Finlands ordförandeskapslogga 2016Under konferensen talar bland annat samarbetsminister Anne Berner och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten. Konferensen inleder det finländska ordförandeskapets prioriteringsprojekt ”Ett öppet och innovativt Norden med välmående människor 2020 – Lika möjligheter till välfärd, utbildning, kultur och arbete”.

Arrangörer för konferensen är social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Åbo stad.

Program för konferensen "Hur mår du Norden?" 27-28.1 2016 (pdf 186 kB, nytt fönster)

Anmäl dig till konferensen här! (Nytt fönster)

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet