English page Verkkosivu suomeksi

Hur bor vuxna med utvecklingsstörning i Norden?

  • Funktionshinder
feb
2015
26

Vårt inspirationshäfte "Rätten till eget hem" visar hur vuxna personer med utvecklingsstörning bor i de nordiska länderna och redogör för skillnader och likheter.

Till grund för arbetet ligger FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Förhoppningen är att häftet ska bidra till en diskussion om framtida utmaningar och väcka frågor om de nordiska samhällena kan göra mer för att säkerställa rättigheter som berör boende för personer med utvecklingsstörning.

Häftet kan laddas ner som pdf eller beställas hem kostnadsfritt.

Rätten till eget hem

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet