English page Verkkosivu suomeksi

Goda exempel, hörselslingsguide och standardisering bidrar till nordisk nytta

  • Funktionshinder
jan
2016
27

- Vi bor i länder som påminner om varandra. Självklart ska vi dra nytta av det och samla på goda tips, ge varandra råd och utnyttja erfarenheter. Så svarar Hans Ericson, Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté, NHS, tillika generalsekreterare för Hörselskadades Riksförbund i Sverige, på frågan om nyttan med det nordiska samarbetet.

Porträtt av Roar RåkenROAR RÅKEN, organisationschef i Hørselshemmedes Landsforbund, HLF, i Norge, lyfter fram Likemannstjenesten i Norge som ett gott exempel. Tanken är att människor med hörselnedsättning ska hjälpa varandra i olika livssituationer. Systemet byggs upp av HLF och ska finnas i alla norska kommuner.

Man, vänd med ryggen mot oss, samtalar med en kvinna, som är vänd mot oss. Mannen är en likeman, vilket framgår av texten på hans tröjrygg.LIKAPERSONERNA har tystnadsplikt, genomgår en utbildning, certifieras och får därmed rätt att utföra likamänsarbete inom ett område av hörselnedsättningar som de själva har erfarenhet av. De måste vara medvetna om sin roll i förhållande till det offentliga systemet och ska inte gå in i behandlarrollen. Det är brukaren själv som avgör om han eller hon önskar kontakt med en likaperson.

- ETT TYPISKT tillfälle för en likaperson är att hjälpa en äldre med att lösa problem med sin hörapparat, fortsätter Roar Råken, som menar att en likaperson närmast ska jämföras med en kunskapsförmedlare som använder sig av sin egen erfarenhet.

FÖRUTOM erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna arbetar Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté även med påverkansarbete på både nordisk och europeisk nivå. Man strävar efter gemensamma nordiska ståndpunkter i internationella fora. På nordisk nivå arbetar man med att påverka beslutsfattare, näringsliv och andra aktörer. Exempelvis efterlyser man samordning av lagar och regler för textning av TV-program.

Mer standardisering undanröjer problem

Porträttbild av Hans Ericsson, ljushårig man med glasögon, klädd i mörk kostym, vit skjorta och röd slips.NYLIGEN har man även utarbetat "Teleslyngeguide", en hörselslingsguide, som man gärna ser som vägledande för en nordisk standard.
- Över hela Norden har vi liknande problem: det är dåligt ställt med hörselslingor även där de finns, säger Hans Ericson. De kan vara felkonstruerade, felmonterade eller så är det någon som helt enkelt har glömt att slå på dem.
Det är viktigt med standarder – folk är ofta tekniskt okunniga och många personer har hand om slingan.
Problem kan även finnas i ljudöverföringen: hörapparaterna kan vara aldrig så tekniskt avancerade men i brist på gemensamma standarder för trådlösa sändningssystem uppkommer helt onödiga svårigheter för personer med hörselnedsättning.
- För ett tag sedan hade vi en diskussion om dessa så kallade FM-system med europeiska hörapparatföretagare och det ser nu ut som att de ska gå oss tillmötes, säger Hans Ericson.

Hörselproblemen är en stor utmaning för folkhälsoarbetet

CIRKA 4 MILJONER, d.v.s. 15 procent, av Nordens invånare är hörselskadade. Många behöver bättre vård när de blir äldre, människor lever längre, men inom hörselskadeorganisationerna märker man även att många yngre är oförsiktiga med ljud.
- Fler människor i 30—40-årsåldern blir hörselskadade och är det redan från skolan eller till och med dagis, säger Hans Ericson. Hörsel är en stor folkhälsoutmaning. Därför tror jag att nordiskt samarbete ger kraft och styrka så att frågan hamnar på den politiska dagordningen.

Mer information om Likemannstjenesten i Norge

Information om Likemannstjenesten inom HLF 

Här kan du läsa och ladda ner Teleslyngeguiden

FAKTA Medlemmar i Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté

  • Høreforeningen Danmark
  • Hørselshemmedes Landsforbund, Norge
  • Svenska hörselförbundet rf, Finland
  • Kuuloliitto ry, Finland
  • Hörseltjänst rf, Finland
  • Hörselskadades Riksförbund, Sverige
  • Heyrnarhjálp, Island
  • Felagid fyri hoyribrekad i Fearoyum, Färöarna

FAKTA Stödordningen

Såväl Hørselshemmedes Landsforbund, Norge, som Hörselskadades riksförbund, Sverige, har fått stöd via Stödordningen för att arrangera nordiska möten och seminarier under 2015.

Läs mer om Stödordningen

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet