English page Verkkosivu suomeksi

Hållbar utveckling – vad kan teknologin bidra med?

  • Funktionshinder
dec
2014
2

Temat för 2014 års internationella funktionshindersdag är 2014 är Sustainable Development: The Promise of Technology.

Hållbarhetsperspektivet handlar om att vi genom inkludering skapar arbetstillfällen, undviker onödig isolering och därmed möjliggör för människor att oavsett funktionsförmåga bidra till samhället både socialt och kulturellt. Teknologi och hjälpmedel kan i många fall vara nyckeln till delaktighet, inte minst på arbetsmarknaden, vilket FN framhåller på hemsidan. 

Nordens Välfärdscenter har sedan länge arbetat med frågor, tagit fram kunskap och skapat forum för erfarenhetsutbyte berörande välfärdsteknologi och arbetsmarknad, utbildning och delar av det sociala och ekonomiska livet. Mycket av det som gjorts har haft tydligt användarfokus som exempelvis temahäften om välfärdsteknologi och ADHD och inspirationshäftet om Välfärdsteknologi som nyckeln till arbetsmarknaden genom att kompensera för personens nedsättning i arbetsförmåga.

FNs hemsida

NVCs publikationer:

Fokus på välfärdsteknologi och ADHD

Velferdsteknologi – nøkkelen til arbeidsmarkedet? 

FNs sida om funktionsnedsättning

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet