English page Verkkosivu suomeksi

Gratis distanskurs för vårdpersonal förbättrar äldres livskvalitet

  • Funktionshinder
sep
2015
9

Nu har myndigheter, vårdaktörer, brukarorganisationer, äldremiljöer med flera möjlighet att höja kompetensen hos sin personal genom Nordens Välfärdscenters kostnadsfria distanskurs ”Kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre”. Kursen ger kunskap om hur man med enkla medel kan höja livskvaliteten för äldre som drabbats av kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Den som börjar märka av att hörseln blir sämre vid högre ålder kan ofta kompensera detta genom att ta synen till hjälp; läsa på läppar, avläsa kroppsspråk osv. Men när även synen blir sämre kan det vara svårt att få en fungerande kommunikation och vardag.

Distanskursen ”Kombinerad syn – och hörselnedsättning hos äldre” vänder sig till vårdpersonal som är en livsviktig del i att få de äldres vardag att fungera. Det är möjligt att med små medel förbättra livskvaliteten för de äldre med syn- och hörselnedsättning. I Nordens Välfärdscenters kurs får vårdpersonal bland annat ta del av konkreta tips om vad man bör tänka på när man kommunicerar med den som har kombinerad syn- och hörselnedsättning och hur man kan anpassa den fysiska miljön.

– Genom vår kostnadsfria kurs kompetensen höjas hos vårdpersonalen och vardagen kan förbättras för många äldre. Jag ser fram emot att få många deltagare på kursen, säger Johan Nyman, projektledare på Nordens Välfärdscenter.

Anmäl dig till kursen!

Fakta

Kursen ges i form av självstudier där man bestämmer sin egen takt. Kursen riktar sig till vårdpersonal, men även den som är anhörig eller har någon annan relation till den äldre kan delta.

Kursen går igenom:

  • vad kombinerad syn- och hörselnedsättning innebär och hur det kan ta sig uttryck
  • vad man bör tänka på när man kommunicerar med den som har kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • hur man kan anpassa den fysiska miljön för att bättre stöda den som har nedsatt syn och hörsel
  • hur hälsa och psyke påverkas hos den som får kombinerad nedsättning i syn och hörsel

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet